De oorsprong van de appel

De oorsprong en de eerste herkomst van de appel is onbekend. Als we de overlevering mogen geloven, was het de onheilbrengende vrucht waaraan alle ellende van de mensheid kan worden toegeschreven.

De oorsprong van de appel

Op afbeeldingen van de verleiding in de hof van Eden, wordt Eva over het algemeen afgebeeld met een appel in haar hand.

We vinden de appel vermeld in de mythologieën van de Grieken, Druïden en Scandinaviërs. De Thebanen brachten appels in plaats van schapen als offer aan Hercules, een gewoonte die voortkwam uit de volgende omstandigheid:-

"Op een gegeven moment, toen er een offer gebracht moest worden, had de rivier de Asopus het land zo overstroomd, dat het onmogelijk was er een schaap voor het doel overheen te brengen, toen enkele jongeren, zich herinnerend dat het Griekse woord meloen zowel schaap als appel betekende, houten pinnen in de vrucht staken om benen voor te stellen, en deze plantaardige viervoeter brachten als vervanging voor het gebruikelijke offer. Na deze datum werd de appel beschouwd als speciaal gewijd aan Hercules".

In de oudheid bracht Griekenland voortreffelijke appels voort. Zij waren het favoriete fruit dessert van Phillip van Macedonië en Alexander de Grote, die ze bij alle maaltijden liet serveren. Ongetwijfeld werden zij buitensporig gebruikt; want van de Atheense wetgever, Solon, is opgetekend dat hij een decreet uitvaardigde dat een bruidegom verbood meer dan één appel te nuttigen bij zijn huwelijksbanket, een wet die ijverig door de Grieken werd nageleefd en tenslotte door de Perzen werd overgenomen. In de tijd van Homerus werd de appel beschouwd als een van de kostbaarste vruchten. Hij werd op grote schaal geteeld door de Romeinen, die aan nieuwe variëteiten de namen gaven van vele vooraanstaande burgers, en na de verovering van Gallië introduceerden zij de teelt ervan in Zuidwest-Europa, vanwaar hij wijd verspreid raakte over alle delen van de gematigde zone.

Appels werden in de Verenigde Staten geïntroduceerd door de eerste kolonisten, en de eerste bomen werden geplant op een eiland in de haven van Boston, dat nog steeds de naam Apple Island draagt. De wilde krabboom is de ouder van de meeste gecultiveerde variëteiten.